Laatste nieuws

 

Laatste nieuws

 

 


 

19 maart - Voorjaarsbraderie in WC Beverwaard

Op Zaterdag 23 Maart is er weer een gezellige braderie op het winkelcentrum en voor de kinderen is er Paaseieren verven! Vanaf 10:00 tot 16:00

 

19 maart - Jyoti meditatiecursus voor beginners

In april en mei starten er weer twee meditatiecursussen namelijk, op dinsdagavond 2 april van 19:30 tot 21:00 uur en op woensdagochtend 10 april van 9:30 tot 11:00 uur. In april en mei starten er weer twee meditatiecursussen De cursus is geheel gratis, inclusief cursusboek en bestaat uit 8 wekelijkse lessen van anderhalf uur. 

Het is een inleidende, eenvoudige vorm van meditatie die kan worden beoefend door iedereen ongeacht geloofsovertuiging of leeftijd. Deze methode zorgt ervoor dat men vertrouwd raakt met het meditatieproces. Tijdens het proces van meditatie verplaatsen wij de aandacht van de buitenwereld naar de innerlijke gebieden. Hierbij focussen we de aandacht op het eenvoudige of derde oog dat zich tussen en achter de beide wenkbrauwen bevindt. Daarnaast kunnen cursisten en/of oud-cursisten terecht in het meditatie-centrum voor meditatie onder begeleiding op: woensdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.  

Informatie/aanmelden bij:Meditatie Centrum Rotterdam, Tel: 010-7518374, 

 

19 maart - Aanleg twee drempels, op Sandenburgbaan

De gemeentewerken van IJsselmonde laat weten dat er op 20 maart wordt aangevangen op de Sandenburgbaan i.v.m. het aanleggen van twee verkeersdrempels. De werkzaamheden duren van woensdag 20 maart 2013 tot en met vrijdag 22 maart 2013 iedere werkdag tussen 09:00 en 15:00 uur, buiten deze tijden wordt de afzetting verwijderd.

Tijdens deze werkzaamheden is er een versmalde rijbaan, verkeer gaat in twee richtingen over 1 strook, met voorrangsregeling.  

 

12 maart - Drie nieuwe Linden bomen voor park Schinnenbaan

Foto: park schinnenbaan. Foto Beverwaardigheden.nl  

De afgelopen tijd waren er wat zorgen over de bomen groei en het vele aanwezige water op de grasperken in het centraal gelegen park in de Beverwaard. Op sommige plaatsen langs de sloot blijft het soms dagen lang veel natter dan op andere plaatsen. Door een beleidsmedewerker van de deelgemeente werd dit wel erkend, maar op het eerste gezicht hadden de bomen en struiken daar niet onder te lijden. Je kunt dit alleen eigenlijk goed beoordelen als er bladeren aan de bomen zijn. De overlast van water kan opgelost worden door ophoging van de grasperken.  

Toch waren er een aantal bomen met een zeer dunne stamomtrek die kort geleden werden afgezaagd Deze bomen deden het niet goed in de bloeiperiode. (zie foto). Ook daar was het grondwater te nadrukkelijk aanwezig. Volgens de deelgemeente zijn de bomen niet goed aangeslagen, en worden vervangen in het najaar. Om de bomen beter te laten groeien wordt er eerst naar de ondergrond gekeken, en zo nodig verbeterd. Dat zal dit jaar gaan plaats vinden, en daarna worden de bomen in het najaar van 2013 in december herplant. Ook zal het grasperk verbeterd worden door het opnieuw in te zaaien.

 

08 maart - Bewoners Terwormstraat vrezen eventuele parkeerboetes

 Foto: doodlopende Terwormstraat. Foto Beverwaardigheden.nl 

De parkeerdruk neemt in sommige delen van de Beverwaard behoorlijk toe. Vooral op de woonerven is het in de avond passen en meten om de heilige koe zo te parkeren zodat een ander er geen last van heeft. Op het Heeswijkdam, en in de Terwormstraat weten zij er over mee te praten. De oostelijk gelegen woonerven staan bomvol met auto's, en op plaatsen waar het niet is toegestaan. Een bewoner vernam kort geleden dat er vanaf 8 maart gecontroleerd gaat worden door de Stadswachten, en de bewoners zijn daar niet blij mee. Zij zien de gele bonnetjes in de ochtend al op hun voorruit zitten onder de ruitenwisser.

Vooral aan het einde van de Terwormstraat is het soms een choas op de parkeerplaats ter hoogte van de singel voor de Oude Watering. Hier werd jaren geleden de straat door de gemeente doodlopend gemaakt door de komst van de Noord-Zuid verbinding die nu langs het winkelcentrum is gelegen. Door deze ingreep kregen de mensen die woonden aan de Terwormstraat en de Eckartstraat geen groot verkeer meer door hun woonerf. Gevolg is dus dat men voor het doodlopende gedeelte parkeert waar het niet is toegestaan behoudens dan op de P vakken. Op woonerven is het alleen maar toegestaan om daarop te parkeren. 

De Terwormstraat kent ook nog een doodlopende zijstraat waar het niet is toegestaan om te parkeren, maar door de komst van de vele auto's de laatste jaren parkeert men daar dus wel. De bewoners verbazen zich een beetje over het feit dat door gebrek aan ruimte er bekeurt gaat worden. De opmerking dat de wijk veel te klein gebouwd is, en er dus geen rekening is gehouden met de groei van de auto heeft wel enig recht van spreken. Aan de andere kant moeten bijvoorbeeld hulpinstanties snel ter plaatse kunnen zijn bij een calamiteit. Hinder van auto's kan dus fataal zijn.

Volgens de bewoners zijn zij al in gesprek met de deelgemeente om te bekijken hoe het beter kan. In een aantal straten van de Beverwaard heeft de gemeente al wel parkeervakken er bij gemaakt, of het is daar inmideels toegestaan om met de auto half op de weg, en half op de stoep te parkeren. Als er meer parkeervakken erbij moeten komen zal dat meestal ten koste gaan van het groen in de wijk, en waarschijnlijk is de gemeente daar geen voorstander van.

 

07 maart - Komst overdekte schaatsbaan naar Beverwaard realistisch?

Foto: Oude terrein HSV Sparta/Feijenoord. Foto Beverwaardigheden.nl 

Een paar weken geleden startte de Beverwaardigheden een initiatief voor heropening van de natuurijsbaan Thialf in IJsselmonde. Dit was n.a.v. een bericht in de media dat er totaal geen schaatsbanen meer zijn in Rotterdam. Op de website, en sociale media waren positieve berichten te lezen van IJsselmondenaren die heropening van de natuurijsbaan wel zagen zitten, en er waren leuke herinneringen aan de IJsclub Thialf aan de Reyerdijk.  

De aanleiding voor deze website was het stadsinitiatief die pleitte voor een ijsbaan in de stad. Daarnaast was het al langer bekend dat er een private investeerder een overdekte baan wilde bouwen in Rotterdam, hij heeft er 15 miljoen euro voor over. Zo langzamerhand worden plannen van bewoners toch serieus genomen. Het was de portefeuillehouder van IJsselmonde, de heer N. Swaneveld(LR, Sport) ter ore gekomen over het plan van Thialf om deze weer in ere te herstellen, en te openen. Een moeilijke en misschien wel onmogelijke weg in deze tijden van crisis, maar een uitnodiging van zijn zijde lag er om over de natuurijsbaan te komen praten. Als de ijsbaan van Thialf weer open zou kunnen dan zou dit ten koste gaan van belastinggeld.  

Op 28 februari stond een artikel in het AD dat een aantal deelgemeenten een overdekte ijsbaan best willen hebben gebouwd met privaat geld. Ook de heer Swaneveld zag het wel zitten als de private investeerder de ijsbaan op het voormalige Thialf terrein zou bouwen. De voorwaarden die aan de komst van de ijsbaan moeten voldoen zijn genoeg parkeerplaatsen, en een OV punt. Kortom een makkelijke bereikbaarheid, en een goede ligging. 

Een nieuwe ijsbaan bouwen doe je op basis van een weloverwogen besluit via allerlei instanties in Rotterdam. De deelgemeente zal over de komst van deze ijsbaan eigenlijk wel het e.e.a. willen zeggen, en dan maar nog niet te spreken over de vergunningen die men nodig heeft omtrent de bouw ervan. Bij nader inzien blijkt er nog een betere locatie te zijn voor een  nieuwe overdekte ijsbaan. Het oude Honk en Softbal terrein van Sparta/Feijenoord aan de Edo Bergsmaweg naast de Beverwaard heeft een uitermate geschikte ligging. Het terrein is 2,3 hectare groot en is voldoende om daar de ijsbaan op te bouwen. Parkeerplaats is genoeg aanwezig op het dak v.d. tramremise, 550 plaatsen. OV punt met bus en tram richting Zuidplein, Kralingse Zoom, en richting Ridderkerk. Daarnaast rijdt men binnen twee minuten de snelweg op.

Het bericht werd opgemerkt door een verslaggever van het AD welke het plaatste in zijn krant. Daarnaast is het bericht ook doorgespeeld aan de private investeerder van de overdekte ijsbaan. Of er dus serieus naar deze optie gekeken gaat worden, en of er een vervolg gaat komen is nog maar de vraag, maar het zou niet onverstandig zijn om het oude terrein mee te nemen als mogelijke toekomstige locatie voor de overdekte ijsbaan.   

 

04 maart - Begin vervanging houten bruggen start in april.

Foto: Brug park Schinnenbaan. Foto Beverwaardigheden.nl

De houten bruggen zien er niet zo best meer uit, en zijn aan vervanging toe. Hoewel de gemeente de laatste maanden de bruggen in de wijk regelmatig moest controleren en repareren wordt de eerste brug in april vervangen. Volgens een beleidsmedewerker van de deelgemeente IJsselmonde zal dit feestelijk worden opgeluisterd door een bezoek van wethouder van Huffelen (D66, Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte) Rotterdam aan de Beverwaard als de eerste brug wordt geplaatst.

De bruggen zouden al veel eerder vervangen worden, maar door omstandigheden binnen de organisatie van Rotterdam werd 2012 weer niet gehaald om de bruggen op te leveren. Overigens zullen deze bruggen uit een ander materiaal bestaan dan uit hout. De nieuwe bruggen moeten tientallen jaren meegaan, en zijn dus op duurzaamheid gebouwd. Welke brug er als eerste vervangen gaat worden alsmede de datum is nog niet bekend.  

 

04 maart - Nieuw kunstgras voor trapveldje Ampsenland

Foto: Nieuwe kunstgrasveld Ampsenland. Foto Beverwaardigheden.nl

De Beverwaard is rijk aan speeltuintjes, en trapveldjes door de hele wijk heen. Het kunstgrasveld gelegen aan het Ampsenland was toe aan vervanging, en vorige week was men begonnen om de oude kunstgrasveld er uit te halen. Daarna werd de ondergrond geëgealiseerd en kon de nieuwe kunstgrasmat gelegd worden. 

 

27 februari - Een zaak met een luchtje in WC Beverwaard

Foto; Filiaal Zeeman. Foto Beverwaardigheden.nl

Riool onderhoud loopt iets uit de hand bij Zeeman textiel aan de Oude Watering.

Een paar weken geleden was de afdeling rioolonderhoud van de Roteb ook al in de Beverwaard bezig rondom het winkelcentrum. Ook toen liepen wc ruimtes vol met water door de werkzaamheden bij aansluitingen van huizen.

Ongemakken

Gisteren was men weer bezig met hetzelfde rioolsyteem, en dat ging gepaard met de nodige ongemakken, en dat is nog op zijn zachts uitgedrukt. Tijdens het schoonmaken van de riolering op het winkelcentrum van de Oude Watering ging het er iets te ruig aan toe. Voor de deur van Zeeman werd het riool uitgezogen en doorgespoeld. De medewerkers troffen niet veel later tijdens de werkzaamheden een bruine substantie aan in het toilet van het bedrijfspand, en een geweldige stank, alles zat onder. 

Schoonmaak

Voor de filiaalhouder zat er niets anders op dan een gespecialiseerd schoonmaak bedrijf in te huren om het toilet te laten schoonmaken. Ook bij de Haarstudio van Sylviana waren problemen ontstaan. Gelukkig bleef het hier beperkt tot wateroverlast. De rekening van de schoonmaak van het toilet zal naar de Roteb toegestuurd worden verzekerde de filiaalhouder vandaag. 

 

25 februari - Internationale Vrouwendag in de Beverwaard

Op 6 maart wordt er in het wijkgebouw de Focus, Internationale Vrouwendag gehouden met als thema "Participatie". Om 10:00 uur start de inloop met koffie en koek, en om 10:15 uur is de opening met daarna twee gastsprekers, Mevr. Fredy Bal, van de deelgemeente IJsselmonde, en Mevr. Cora Buitig, van Zichtbare Schakels Rotterdamse Wijkverpleegkundige. Verder is ook het Rotterdamse Wijktheater aanwezig en is er een verassing. Deze bijeenkomst duurt tot circa 11:45 uur.

Adres, Wijkgebouw de Focus

            Oude Watering 324

            Beverwaard

Te bereiken met tramlijn 23, uitstappen halte Oude Watering   

 

23 februari - Zorgen om park Schinnenbaan

Foto's: park Schinnenbaan. Foto's Beverwaardigheden.nl

De laatste jaren groeien de zorgen om het park Schinnenbaan om maar in bomentermen te spreken. Het park centraal gelegen in de Beverwaard kampt met problemen. De waterhuishouding lijkt niet in orde te zijn, want de groenstroken gelegen aan de singels blijven na een lange periode van regen te nat. Een aantal bomen staan er als geknakte lucifer houtjes bij omdat deze totaal niet willen groeien.

Waarschijnlijk is het park op bepaalde punten te nat waar de bomen staan. De dikte van de stammen zijn ver onder de maar maar deze bomen zijn al jaren geleden geplant. Hier en daar rond de spiegels van de bomen blijft het water dagenlang staan waar in andere delen van de parken het water wel goed weg loopt, en de bomen wel een normale groei vertonen. 

Hoewel het park regelmatig onderhouden wordt gaat ook de struikengroei niet voortvarend, want in 2011 was er een grondige opknapbeurt aan de drainage op het grote grasperk in het voorjaar van 2011, en er werden toen honderden plantjes in het park gezet, maar inmiddels ziet men dat deze ook in de groei stagneren. De kapitale rododendron struiken slaan ook niet erg goed aan. 

Struik Kornoelje

Afgelopen maand werden de bomen gesnoeid in de Beverwaard, en ook in het park aan de Schinnenbaan. Het was tot ieders verbazing dat de bomen die er slecht bij stonden in de snoei werden meegenomen. (zie foto). Eigenlijk zijn de bomen rigoreus gekapt, maar aan deze bomen is geen omgevevingsvergunning verbonden, omdat de stam omtrek kleiner is dan de gestelde eisen. Dit vraagt natuurlijk om uitleg van gemeentewerken, en inmiddels is er contact over de situatie betreffende het park. Wordt vervolgd dus.  

 

17 februari - Zwarte zwanenkoppel strijk neer naast Beverwaard

Foto: Zwarte zwanen in boezem, Bolnes. Foto Beverwaardigheden.nl 

Cygnus atratus of ook wel sierzwaan genoemd zwemt in de boezem tussen Beverwaard en Bolnes. 

Op zondag 17 februari was het een prachtige dag in de regio Rotterdam. Ondanks dat we nog steeds in het winter jaargetij zitten steeg het kwik boven zijn normale waarden voor deze tijd van het jaar.

Lekker naar buiten

De bewoners van de regio gingen er massaal op uit. Sommige gingen per fiets de weg op, en andere maakten een wandeling in een heerlijk zonnetje die toch wel deed denken aan het voorjaar. Autobezitters spoelden nog de laatste pekelresten van hun auto af, en kinderen speelden op straat. Kortom een prachtige dag om buiten te vertoeven.

Zwanen gespot

Wandelaars en fietsers werden getrakteert op een uniek moment. Op het Dijkje tussen de wijk Beverwaard, en de wijk Bolnes ligt een boezem. Veelal zwemmen er wat vogels in die veel voorkomend zijn zoals eenden, en meerkoeten. Op deze prachtige dag werden er twee zwarte zwanen gisignaleerd in diezelfde boezem. Het koppeltje trok veel aandacht, en waar de vogels ineens vandaan kwamen was een raadsel. 

Herkomst en kenmerken

De zwarte zwaan of ook wel sierzwaan genoemd is afkomstig uit Australië, Tasmanië, en Nieuw Zeeland. Doordat hij zich hier gevestigd heeft wordt hij als exoot beschouwd, en heeft een beschermde status gekregen. De zwaan zelf is onderscheidend van zijn soortgenoot, de knobbel zwaan, die wit is. De snavel is rood van kleur, en heeft een witte streep op de bovenzijde. Het verendek is krulvormig, en de staart is korter. In tegenstelling tot de witte zwaan is deze veel vriendelijker te benaderen, en doet zich tegoed aan gras en waterplanten.

Geen blijver

Zoals het er nu naar uitziet zullen we niet lang kunnen genieten van het zwarte zwanenkoppel, want het zijn geen vogels die zich voorgoed vestigen in een land. Het is dus maar afwachten hoelang de vogels nog in de boezem aan het Dijkje zwemmen. Vandaag hadden de zwanen het opperbest naar hun zin in een lekker zonnetje, en de aandacht van passanten die stil stonden bij dit unieke moment. 

 

16 februari - Jyoti meditatiecursus voor beginners

In maart en april is er weer plaats bij de meditatiecursussen namelijk:
Op maandagavond 4 maart van 19:30 tot 21:00 uur en op donderdagochtend 7 maart van 9:30 tot 11:00 uur. De cursus is geheel gratis, inclusief cursusboek en bestaat uit 8 wekelijkse lessen van anderhalf uur.

Het is een inleidende, eenvoudige vorm van meditatie die kan worden beoefend door iedereen ongeacht geloofsovertuiging of leeftijd. Deze methode zorgt ervoor dat men vertrouwd raakt met het meditatieproces. Tijdens het proces van meditatie verplaatsen wij de aandacht van de buitenwereld naar de innerlijke gebieden. Hierbij focussen we de aandacht op het eenvoudige of derde oog dat zich tussen en achter de beide wenkbrauwen bevindt.

Daarnaast kunnen cursisten en/of oud-cursisten terecht in het meditatie-centrum voor
meditatie onder begeleiding op: woensdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
 
Informatie/aanmelden bij:Meditatie Centrum Rotterdam, Tel: 010-7518374,
Email: jyoti-meditatie@live.nl

 

16 februari - Tekening ontwerpen gekozen voor de Beverzuilen

Foto: Tekeningen basischolen in atelier C. Ripken. Foto Beverwaardigheden.nl

Op 14 februari was het dan zover. In Rotterdam Noord in het atelier van Chris Ripken werden 24 ontwerpen gekozen uit meer dan 200 tekeningen die de kinderen van de bassischolen hadden gemaakt uit de Beverwaard op speciaal ruitjes papier.

Onder het toeziend oog van een aantal genodigden waaronder de drie directeuren van de basisscholen, en mevrouw Zwart namens Woonbron, de financierder van dit project werden de tekening zorgvuldig beoordeeld en uitgekozen. Helaas was de portefeuillehouder verlaat door het slechte weer, maar hij was onder de indruk van de vele tekeningen die hij aantrof.

Namens de cultuurscout van IJsselmonde, Sanne Nelissen werd er stil gestaan waarom het belang van dit project samen met de scholen werd aangegaan. Ook Chris Ripken, de kunstenaar onderstreepte dit, want het maken van de Beverzuilen had in 1999 ook een grote betrokkenheid bij de kinderen, en ouders van de scholen. Helaas zijn er drie kunstwerken verdwenen, maar door de fusie van scholen zijn er even zoveel scholen in de wijk nog aanwezig, nl. RK de Regenboog, PC de Regenboog, en de Barkentijn. De laatste school heeft wel meerdere lokaties in de wijk.

Nu de tekening bekend zijn gaan de scholen waarschijnlijk de laatste twee weken van maart aan de slag in het atelier om de tekeningen om te zetten in plaqûettes die uiteindelijk weer in de Beverzuil geplaatst zullen gaan worden. Het opknappen van de zuilen gebeurt ook in het atelier van Chris Ripken. In april zullen zij dan terugkeren in het straatbeeld van de Beverwaard.

 

16 februari - Bord 'U rijdt te snel', op de Cannenburchstraat

Foto: Cannenburchstraat. Foto Beverwaardigheden.nl

Sinds een paar dagen hangt er aan een lichtmast op de Cannenburchstraat, een electronisch aangestuurde snelheids signaleringsbord met de tekst 'U rijdt te snel'.

Als je auto rijdt, ken je waarschijnlijk de met LED-lampjes gevulde signaleringsborden die steeds vaker opduiken langs de weg. Naast de maximumsnelheid tonen ze aan alle chauffeurs die dat verdienen ook direct een waarschuwing: ‘U rijdt te snel’ -regelmatig gekoppeld aan een boos kijkende smiley. In de bebouwde kom tonen deze communicatieve snelheidsmeters ook een blije smiley voor de mensen die zich wel netjes aan de maximale snelheid houden. 

Hoewel de smileys niet aansluiten op de logica achter het repressieve boetebeleid van Justitie, blijken ze ontzettend effectief te zijn. Amerikaanse onderzoekers constateerden een gemiddelde snelheidafname van 10 procent, een effect dat nog vele kilometers na het confronterende verkeersbord aanhoudt.

Het signaleringsbord die sinds afgelopen week geplaatst is aan de Cannenburchtsraat laat zien dat automobilisten in de 30 km zone te hard rijden dan de toegstane snelheid, maar de geconstateerde hoogste snelheid kwam niet hoger dan de 35 km. De snelheid ligt vooralsnog te hoog, maar laten geen extreme uitschieters zien. Dit komt mede door het slechte wegdek van die straat met de vele verkeersdrempels.

Het zou beter zijn om het signaleringsbord te verplaatsen naar de Rhijnhauwensingel ter hoogte van de Oude Watering. Deze asfalt weg nodigt uit tot hoge snelheden. Het gas wordt namelijk regelmatig flink opengezet om de ruim 240 meter lange rijbaan zo snel mogelijk te overbruggen. Men zou tot de conclusie komen om dan zeker een boetebeleid te koppelen aan de signaleringsborden.  

 

07 februari - Nieuwe energie zuinige straatverlichting op de Schinnenbaan

Foto: oude straatverl. Rhijnhauwensingel

Foto: nieuwe straatverl. Foto's Beverwaardigheden.nl

Deze week is er begonnen met de vervanging van de straatverlichting aan de Schinnenbaan. In totaal worden er 52 armaturen vervangen, inclusief de paal zelf. Gemeentewerken heeft afgelopen anderhalf jaar oranje en gele openbare verlichting door duurzamer wit licht met dimmogelijkheid vervangen. De Schinnenbaan heeft zo te zien als eerste de primeur voor deze nieuwe verlichting v.w.b. de Beverwaard. 

De lampen in de nieuwe armaturen gaan langer mee, zijn zuiniger, zorgen voor beter zicht en kleurherkenning. Daarbij besparen ze extra energie door ze ’s nachts te dimmen tot circa 60% van het vermogen. De Rotterdamse straatverlichting verbruikte in 2012, 3,9% minder energie dan 2011. En dat terwijl er lampen bij kwamen.

Het plaatsen van een nieuwe lantaarnpaal gaat in een rap tempo, binnen 15 minuten staat de nieuwe straatverlichting er, en op voorhand is de stroom uitgeschakeld zodat de electriciteitkabels gelijk aangesloten kunnen worden. Om het verschil aan te geven tussen de oude en nieuwe verlichting zijn er bij dit artikel twee foto's geplaatst.   

 

06 februari - Facelift voor Beverzuilen

 

Foto: Beverzuilen in de Beverwaard. Foto Beverwaardigheden.nl  

Verwaardloosd door weersinvloeden staan de drie Beverzuilen erbij in de wijk Beverwaard. Dit knaagde bij een bewoner van de Beverwaard, om maar in bever-termen te praten. De ooit geschonken kunstwerken door Woonbron in de 1999 zijn toe aan een opknapbeurt.

Scholen  

De Beverzuilen zijn door kunstenaar Chris Ripken gemaakt. Hiervoor werden toen destijds zes scholen benadert uit de wijk om hieraan deel te nemen voor de vervaardigng van de kunswerken. De kinderen werden uitgedaagd om een plaquet te maken van mozaïk, en deze werd later ingezet in de vier zijdes van de zuilen welke een hoogte hadden van minimaal twee meter. 

Nog drie Beverzuilen  

De kunstwerken waren eind jaren negentig in een zestal aanwezig, en deze zijn herkenbaar doordat er bovenop een bever geplaatst is. Het knaagdier speelde voorgaande eeuwen een belangrijk rol in het gebied waar de wijk nu gelegen is. Ze zijn zo gesitueerd op de zuil dat ze als bewegwijzing dienen richting het centrum aan de Oude Watering in de wijk. Helaas zijn er toen drie van de zes werken verloren gegaan om een of andere redenen. Getracht is om nog wel te achterhalen wat er mee gebeurd is, maar echter zonder resultaat. Niemand weet nog te herinneren waar de zuilen nu zijn. Ook het opslag depot voor kunstwerken in Rotterdam meldde per mail niet te weten waar de drie Beverzuilen zijn gebleven.

Samenwerking 

Vorig jaar werd de procedure opgestart tot het opknappen van de Beverzuilen, en zo kwam de bewoner alsmede initiatiefnemer via de Portefeuillehouder van IJsselmonde, de heer Walraven-Borst in contact met de Cultuurscout van diezelfde deegemeente, Sanne Nelissen. Zij legde het contact uiteindelijk op haar beurt weer tussen de vier partijen Chris Ripken, bewoner, scholen uit de Beverwaard, en Woonbron.  

Jurering 

Binnenkort op 14 februari gaat de jury aan de slag in het atelier van Chris Ripken. Daar zullen een aantal tekeningen uitgekozen worden die de leerlingen van de basisscholen uit de Beverwaard onlangs gemaakt hebben, en de winnende zullen uitgewerkt worden in een plaquet van mozaïk die dan uiteindelijk weer in de zuil wordt geplaatst verdeeld over de drie overgebleven Beverzuilen. Tegen die tijd zullen de zuilen uit het straatbeeld verdwijnen om daarna terug te keren in de maand april van2013.

 

03 februari - Heropening IJsclub Thialf in IJsselmonde

Foto: IJsclub Thialf in betere tijden 

Als je al je hele leven in een bepaald gedeelte van Rotterdam woont en je kijkt terug op hoe het vroeger in je jeugd was, en hoe het nu is dan valt het wel eens op dat soms de leuke dingen verdwijnen voor dat je er erg in hebt. Kort geleden schreef ik een artikel over IJsclub Thialf in IJsselmonde. Vele leuke herinneringen kwamen weer te boven toen ik aan die tijd dacht toen de natuurijsbaan floreerde in de jaren "70, en "80.  

In 1998 sloot ijsclub Thialf haar hekken voorgoed en ligt het terrein er nu verpaupert bij. Het lijkt erop dat er een dumpplaats dreigt te ontstaan als je op de foto kijkt wat er allemaal ligt en staat. Officieel is het van de gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling, maar deze heeft er in al die jaren nog niets mee gedaan. Op een gedeelte van de voormalige ijsbaan liggen bergen met klei. Voor de rest gebeurt er al sinds de sluiting niets mee. 

Als bewoners door een burgerinitiatief de ijsbaan terug willen dan zullen er eerst een paar hobbels genomen moeten worden, en daar mee bedoel ik politieke hobbels. Allereerst zal de deelgemeente IJsselmonde overtuigd moeten worden van de terugkeer van Thialf. De inschatting of dit initiatief gesteund zal worden schat ik positief in, want sporten is gezond voor lijf en leden dus staan we 1-0 voor. Het mooiste zou zijn als je het terrein in de winter en zomer zou kunnen benutten, multifunctioneel heet dat. 

Als de deelgemeente instemt met het initiatief dan zal er een onderzoek tot haalbaarheid gaan plaatsvinden. Ook dit onderzoek kost natuurlijk geld, maar zal in eerste instantie moeten plaatsvinden voor dat er een besluit genomen wordt. Dan begint pas het spel echt om tot een besluit te komen als het kostenplaatje bekend is.  

De conclusie zal zijn dat heropening wel haalbaar zal zijn, alleen waar haalt men het geld vandaan in deze tijd om dit te verwezenlijken. Deze vraag zal wel een lastige zijn, maar niet geschoten is altijd mis. Persoonlijk denk ik eerst dat er gekeken moet worden of er draagvlak is onder de bewoners van Rotterdam(Zuid), en de deelgemeente. Dat is dus het eerste doel, en de vraag is wie kan mij daar mee helpen. Een aantal personen zullen de spreekbuis moeten worden naar de gemeente.

Nu is er al een stadsinitiatief voor een overdekte ijsbaan in Rotterdam, maar ook deze kost de nodige financiën, maar ook als deze er zal komen zal deze duurder zijn dan heropening van Thialf in IJsselmonde. Het ijs van een natuurijsbaan groeit daar vanzelf aan, en bij een overdekte baan niet. Ik zeg niet dat ik tegen een overdekte baan ben, maar er zijn op jaarbasis toch de nodige exploitatie kosten aan verbonden. Dit zal misschien op de entreegelden terug te vinden zijn. Aan de andere kant kun je van bijvoorbeeld eind november tot februari schaatsen.

Om te kijken of er draagvlak is voor heropening van "IJsclub Thialf" kunt u een reactie formulier invullen.

 

03 februari - Nachtelijke aflsuitingen Schinnenbaan i.v.m. vervanging lichtmasten

In de week van 4 t/m 9 februari worden tussen 21.00 u en 06.00 u de lantaarnpalen aan de Schinnenbaan vervangen. Hierbij wordt elke nacht een deel van de Schinnenbaan afgesloten. Buiten de werktijden wordt de afzetting verwijderd en is de Schinnenbaan beschikbaar voor verkeer. Ook zijn er borden geplaatst die aangeven hoe rond de afsluiting gereden kan worden. De lantaarnpalen worden ook op de korte zijde vervangen voor de IJsselburgh.

 

19 januari - Iglo van echte sneeuw op Onsteinpad

Foto: Iglohut op Onsteinpad. Foto Beverwaardigheden.nl

Het is de bewoners v.h. Onsteinpad weer gelukt om aandacht te trekken. De sneeuw die vorige week als een witte laken over Rotterdam neerstreek, en dus ook over de Beverwaard zorgde bij velen voor plezier. Toch zijn er bewoners die het witte goedje van moeder natuur liever zien gaan dan komen , maar voor sommige nodigt dit uit tot inspiratie, en creatieve daden. Op het Onsteinpad wilde men iets anders maken dan een sneeuwpop. Dit keer maakte men een Iglohut van zeker twee meter hoog midden op het voetpad. De vorm lijkt redelijk overeen te komen met die van een echte iglo. Zolang koning winter in het land is zal de iglohut nog lang meegaan.

Het kleinste straatje in de Beverwaard bestaande uit twee huizenblokken van totaal tien woningen straalt altijd met de kerstdagen. Vrolijke verlichting hangt dan tussen de huizen, en er hangen kerstmannen aan de gevel. Langs de dakgoot is er verlichting en natuurlijk ontbreekt de kerstboom ook niet.

      

16 januari - Jyoti Meditatiecursus voor beginners

In februari, en maart is er weer plaats bij de meditatiecurssen namelijk:
Op woensdagochtend 6 februarui van 9:30 tot 11:00 uur en dinsdagavond 5 februari van 19:30 tot 21:00 uur.
De cursus is geheel gratis, inclusief cursusboek en bestaat uit 8 wekelijkse lessen van anderhalf uur.
Het is een inleidende, eenvoudige vorm van meditatie die kan worden beoefend door iedereen ongeacht geloofsovertuiging of leeftijd. Deze methode zorgt ervoor dat men vertrouwd raakt met het meditatieproces. Tijdens het proces van meditatie verplaatsen wij de aandacht van de buitenwereld naar de innerlijke gebieden.

Hierbij focussen we de aandacht op het eenvoudige of derde oog dat zich tussen en achter de beide wenkbrauwen bevindt. Daarnaast kunnen cursisten en/of oud-cursisten terecht in het meditatie-centrum voor meditatie onder begeleiding op: woensdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Informatie/aanmelden bij:Meditatie Centrum Rotterdam, Tel: 010-7518374,
Email: jyoti-meditatie@live.nl

 

16 januari - Nachtelijke aflsuitingen Schinnenbaan i.v.m. vervanging lichtmasten gaat niet door 

In de week van 21 t/m 26 januari had de gemeente voornemens op de Schinnenbaan de lichtmasten vervangen. De werkzaamheden vinden plaats in de nachtelijke uren van 21:00 tot 6:00 uur, dit om de overlast van het verkeer zo min mogelijk te beperken. Voorlopig zijn de werkzaamheden uitgesteld i.v.m. het winterse weer. Wij houden u op de hoogte wanneer deze wel gaan plaatsvinden

Voor de IJsselburgh is het mogelijk om te passeren over een rijstrook welke met borden wordt aangeduidt. Voor de overige werkzaamheden worden per nacht de betreffende wegvakken op de Schinnenbaan afgesloten met hewerk. Het is beter om de Schinnenbaan te mijden op de dagen dat er gewerkt wordt, en een alternatieve route te rijden.

Schema afsluiting: 

Locatie: Schinnenbaan, tussen Duinbekedam en Beverwaardseweg, in beide richtingen 

Aard van de werkzaamheden: Onderhoud van de openbare verlichting; Vervangen van lichtmasten 

Duur van de werkzaamheden: Van maandag 21 januari 2013, 21:00 uur tot en met dinsdag 22 januari 2013, 06:00 uur. 

Maatregelen: Schinnenbaan afgesloten aan beide zijde tussen Duinbekedam en Beverwaardseweg. 


 

Locatie: Schinnenbaan, tussen Duinbekedam en Waardenburgdam, in beide richtingen 

Aard van de werkzaamheden: Onderhoud van de openbare verlichting; Vervangen van lichtmasten 

Duur van de werkzaamheden: Van dinsdag 22 januari 2013, 21:00 uur tot en met woensdag 23 januari 2013, 06:00 uur. 

Maatregelen: Schinnenbaan afgesloten aan beide zijde tussen Duinbekedam en Waardenburgdam


 

Locatie: Schinnenbaan, tussen Waardenburgdam en Rechterenstraat, in beide richtingen 

Aard van de werkzaamheden: Onderhoud van de openbare verlichting; Vervangen van lichtmasten 

Duur van de werkzaamheden: Van woensdag 23 januari 2013, 21:00 uur tot en met donderdag 24 januari 2013, 06:00 uur. 

Maatregelen: Schinnenbaan afgesloten aan beide zijde tussen Rechterenstraat en Waardenburgdam. 


 

Locatie: Schinnenbaan, tussen Gronsvelderf en Rechterenstraat, in beide richtingen 

Aard van de werkzaamheden: Onderhoud van de openbare verlichting; Vervangen van lichtmasten 

Duur van de werkzaamheden: Van donderdag 24 januari 2013, 21:00 uur tot en met vrijdag 25 januari 2013, 06:00 uur. 

Maatregelen: Afsluiting beide zijde Schinnenbaan ter hoogte tramhalte Schinnenbaan. 


 

Locatie: Schinnenbaan, tussen Rhijnauwensingel en Gronsvelderf, in beide richtingen 

Aard van de werkzaamheden: Onderhoud van de openbare verlichting; Vervangen van lichtmasten 

Duur van de werkzaamheden: Van vrijdag 25 januari 2013, 21:00 uur tot en met zaterdag 26 januari 2013, 06:00 uur. 

Maatregelen: Versmalde rijbaan: verkeer gaat in twee richtingen over 1 strook, met voorrangsregeling.


 

13 januari - Red de Speeltuinen als tegenhanger Stadsinitiatief

Foto: De Stormpolder, Beverwaard 

De speeltuinen in Rotterdam worden door de bezuinigingen met sluiting bedreigt. Vreemd genoeg is er wel geld voor een Stadsinitiatief omdat dit nu eenmaal afgesproken is in het coalitie-akkoord van de gemeente Rotterdam. Door deze bezuinigingen moeten mensen met een ID baan die nu de speeltuin draaiende houden weg, en er is besloten geld meer beschikbaar te stellen voor de loonkosten van de ID'ers. Hierdoor moeten de speeltuinen open blijven met hogere entree-gelden of vrijwilligers. Bij alle twee de opties kun je vraagtekens zetten of dat wenselijk is.   

Op dit moment is er een webpagina www.reddespeeltuinen.nl. Hier kun je een digitale petitie ondertekenen om de speeltuinen te ontzien van de bezuinigingen, en om tegen het miljoenen verslindende Stadsinitiatief te tekenen.

 

11 januari - Overlast sluipverkeer op Molencatensingel houdt gemoederen bewoners bezig

Foto: Sluipverkeer Molencatensingel. Foto Beverwaardigheden.nl

Vorig jaar werd het Gronsvelderf nabij de BS de Regenboog bestempeld als eenrichtingsweg voor motorvoertuigen. Sindsdien is daar er een rustig beeld ontstaan die naar nu het blijkt een keerzijde te hebben. De bewoners op een gedeelte van de Molencatensingel hebben nu last van sluipverkeer door automobilisten over hun voetpad die pal voor hun deur ligt.

De keerzijde hebben zij dus te danken aan het instellen van de eenrichtingsweg die vorig jaar werd ingevoerd. Schoolbesturen van de PC en RK de Regenboog waren er erg blij mee. Nu is er een ongewenste situatie die al door de bewoners is aangekaart bij de politie. Zij adviseert om de kentekens te noteren van de bestuurders die gebruik maken van het voetpad om de situatie te omzeilen, en deze aan de politie door te geven. Een bewoner van de Molencatensingel bevestigde tegen over deze website dat er ook nog behoorlijk hard wordt gereden ook, en dat er ongelukken gaan gebeuren, want veelal spelen hier kinderen op het voetpad.

Het oneigenlijk gebruik maken is geen nieuw fenomeen, maar deze is van de laatste maanden sinds de eenrichtingsweg door de gemeente is gerealiseerd. De automobilist die al langer in de Beverwaard woont, weet precies zo langzamerhand hoe men bepaalde routes kan rijden, want om de eenrichtingsweg te omzeilen blijkt niet zo moeilijk te zijn. Via het inrijden van de Molencatensingel bij het Güntersteindam is de gehele situatie bij het Gronsvelderf te omzeilen. Hiervoor rijdt men een behoorlijke afstand over het voetpad om dan via de Oude Watering uit te komen ter hoogte van de Warmelostraat, en door deze actie passeren zij juist de woningen aan de Molencatensingel. 

De opklapbare aanwezige paaltjes zijn vaak mede het probleem, want sommige singels zijn afgeschermd hiermee, maar telkens om één of andere reden hebben deze geen enkele functie als zij in opgeklapte toestand zijn, en zo maken de automobilisten handig gebruik van de sluiproutes over de voetpaden. De bewoners zijn niet tevreden over het antwoordt welke zij kregen van de politie, en overwegen het probleem voor te leggen aan de Deelgemeente IJsselmonde.   

 

10 januari - Kortingen bij BP in Bolnes, en nieuwe Total benzinepomp Beverwaard

Foto: Ombouw van BP naar Total. Foto Beverwaardigheden.nl

Sinds enige tijd geeft de BP aan de Benedenrijweg al 10 cent korting op de adviesprijs van benzine. U moet dan wel tanken in de avonduren tussen 18:00 en 23:00 uur. Het zou gaan om een promotie actie i.v.m. de openstelling tot in de late avond. Of de actie blijvend is valt dus nog te bezien. De prijs stond daar op 1.76,9 eurocent. Automobilisten die met de Iphone actie hebben meegedaan de laatste weken kregen vandaag een mail met daarin een actie van 11 eurocent korting op vertoon van de mail. 

Daar tegenover staat de pas geopende pomp aan de Beverwaard van Total. Deze was voorheen in bezit van de firma Lagendijk en was een BP tankstation, maar deze verkocht dus de pomp onlangs aan Total. Hier waren de prijzen spectaculair te noemen vandaag. Respectievelijk 8, 10 en 20 eurocent korting op diesel, benzine en lpg. De prijs van benzine was vandaag 170,9 en van diesel 142,9 eurocent om maar even een voorbeeld te geven. Hoe lang deze prijzen stand houden is de vraag, maar Total heeft daarin voorzien van een App. Zo blijft u dus altijd op de hoogte van de laatste actie's en prijzen van de brandstoffen. Om van een brandstofoorlog te spreken is misschien nog te vroeg, maar de prijzen zijn bij beide pompen aantrekkelijk voor de automobilisten, en reden genoeg om in de toekomst in de gaten te houden.

 

10 januari - Meldingen over buitenruimte, BuitenBeter App sluit goed aan.

BuitenBeter app van Yucat, te downloaden via uw playstore   

Ziet u weleens een kapotte putdeksel, lataarnpaal, brug etc.. Dan kon u dit melden aan de gemeente Rotterdam via 14010 of via hun website. Vaak vinden men dit te veel werk via de pc of uit kosten overweging voor gebruik mobiele of huistelefoon, want vroeger was het nummer gratis maar sinds enige tijd niet meer.

Nu is er een App gelanceerd door de gemeente Rotterdam voor smarttelefoons om die buitenruimte problemen direct met foto en gegevens te melden. Hoe het e.e.a werkt kunt u lezen in het artikel hieronder welke afkomstig is van de gemeente Rotterdam. 

De gemeente Rotterdam heeft samen met Yucat, een commerciële aanbieder van mobiele oplossingen, een standaardkoppeling ontwikkeld tussen het meldingensysteem buitenruimte van de gemeente en de app Buiten Beter. Dankzij deze koppeling komen meldingen via de app direct terecht in het gemeentelijke meldingensysteem.

Die standaardkoppeling (of ‘stekker’) zorgt ervoor dat meldingen via apps en websites sneller en nauwkeuriger doorkomen bij de gemeente Rotterdam. De standaardkoppeling wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan andere aanbieders van soortgelijke apps en websites, zodat ook zij kunnen aansluiten op de stekker.

Gebruiksgemak
Normaal gesproken melden bewoners problemen zoals losliggende stoeptegels, hondenpoep en kapotte lichtmasten via Rotterdam.nl/meldingen of via de telefoon (14 010). Buiten Beter is een gratis app voor smartphones waarmee iedereen eenvoudig en snel problemen in de openbare ruimte kan melden. Door de automatische GPS-plaatsbepaling, een korte omschrijving en een foto van de situatie, kan dit meteen op het moment én de plek van constatering. Gemeenten weten zo precies wat waar moet gebeuren.


De gemeente Rotterdam is blij met meldingen van bewoners. Op deze manier werken gemeente en bewoners samen om de stad zo netjes mogelijk te houden. Wethouder Kriens (Organisatie): ‘Dit is precies de dienstverlening die ik voor de toekomst voor ogen heb. Slimme techniek, burgers die de moeite nemen iets door te geven, en de gemeente die dan goed en liefst snel kan reageren. Iedereen draagt zo zijn steentje bij.’

Locatie duidelijk
Via de Buiten Beter-app komen zo’n 150 meldingen per week bij de gemeente Rotterdam binnen (goed voor 85% van alle meldingen via apps en websites). Tot voor kort was er geen koppeling met het meldingensysteem van de gemeente en ontbrak geregeld informatie over de aard en de locatie van het probleem. Bijvoorbeeld als een melder als locatie opgaf: ‘in de buurt van’. Dat behoort nu tot het verleden. Nu komen met de meldingen via Buiten Beter de GPS-coördinaten mee. Ook stuurt de melder vaak een foto van het probleem mee. Met deze gegevens kan de gemeente het probleem sneller en efficiënter verhelpen.

Bekijk de site van Buiten Beter voor meer informatie over deze handige applicatie.

 

08 januari - Wéér storing UPC breedtband in IJsselmonde

 

Op 3 januari was er de eerste storing bij aansluitingen in IJsselmonde. Op 8 januari weer klanten urenlang zonder internet en telefoon verbinding in Beverwaard en Reijeroord.
 

Een slecht begin van 2013 voor kabelaar UPC die als bedrijf de meeste breedtband aansluitingen verzorgd in Rotterdam v.w.b. internet, telefonie en televisie, want na de storing op 3 januari die ongeveer twee uur duurde was het weer raak op 8 januari. Wat de reden van de storing is wordt niet vermeldt op hun website, maar deze begon omstreeks 11:45, en was opgelost omstreeks 15:00 uur. Om bij hoeveel aansluitingen de storing betrof is niet bekend maar op Twitter kwamen deze wederom uit de zelfde wijken even als op 3 januari. 

Informatie 

Storingen zijn altijd vervelend, en komen op een ongelegen moment. Om de klanten op de hoogte te stellen gebruikt UPC haar website. Helaas is die voorziening nutteloos tenzij iemand in het bezit is van een smartphone. Daarnaast blijf je aangewezen op de buren mits zij een andere provider hebben. Als men in het bezit is van een smartphone dan is de informatie voorziening voor de helft opgelost, want via deze weg vindt je wel weer de website van UPC.

Twitter wat is dat?

Twitter is ook met zo'n smartphone tegenwoordig een mooi medium om een onderwerp kenbaar te maken, en zeker voor bedrijven is dat zeer handig. Helaas was UPC daar nog niet op gekomen om hun storing daarop te vermelden. Dit wekt dan enige irritatie op, maar wel kregen klanten een antwoordt terug als zij een Twitterbericht stuurde naar UPC met het verzoek om postcode en huisnummer te vermelden.

Voorwaarden UPC storingen

Zoals eerder vermeldt is dit al de tweede storing in IJsselmonde in korte tijd. Duidelijk is dat het probleem bij UPC lag, en daar hoort natuurlijk een vergoeding tegnover te staan, maar al snel zullen de klanten merken dat storingen langer als 24 uur vergoed worden met een zeer luttel berdrag van € 1,00 per onderdeel. Niet erg spectaculair, maar misschien kunnen de klanten beter toch maar even naar UPC bellen. Misschien is er toch nog een klein beetje coulance te verwachten van de zijde van UPC. Ik stel voor gratis voetbalwedstrijd of film naar keuze. Die zal voor sommigen niet moeilijk zijn, want de voetbal klassieker Ajax-Feijenoord komt er nog deze maand aan.  

 

03 januari - Update. Beverwaard blijft achter met kater na ME incident, Houdringeweg

 Beelden Houdringeweg nieuwjaarsnacht 2013 

Verschillende versies werden er verteld over de ontstane situatie aan de Houdringeweg. In eerste instantie bleek de uitleg te zijn dat de brandweer ontzet moest worden omdat zij gehinderd werden door een groep jongeren van circa 40 man tijdens het blussen van de kerstbomen brand aan de Houdringeweg.

Vandaag was er een interview door RTV Rijnmond met een aantal bewoners. Weinig aan de hand, zei een bewoonster. Het verhaal klopt niet dat de brandweer ontzet moest worden volgens haar. De ME was er eerder dan de brandweer. Het verhaal lijkt te kloppen, want een filmpje op youtube wijst dat duidelijk uit. De ME stond waarschijnlijk uit voorzorg al te wachten op de brandweer, en dat wakkerde weer een ander brandje aan bij de jongeren. Daarbij vielen klappen bij onschuldige bewoner(s) die in hun eigen tuin het opstootje gadesloegen. Een andere bewoner verklaarde voor de microfoon van RTV Rijnmond dat hij elk jaar vlucht tijdens oud en nieuw, hij vindt de sfeer niet erg gezellig meer. Wat er nu precies is gebeurd zal moeten blijken in de komende tijd, want er gaan klachten ingediend worden tegen het optreden van de ME.

Uiteindelijk is bekend geworden dat er een arrestatie is verricht. Jammer van dit incident, want als je over de gehele linie beschouwd is het voor de rest tijdens de nieuwjaarviering vrij rustig gebleven in de wijk. Vorig jaar werd er nog behoorlijk wat straatmeubilair opgeblazen, zoals prullebakken en verkeersborden. Zelfs het glas van de tramhokjes hadden dit keer de feestvreugde overleefd.

Bron: RTV Rijnmond

 

03 januari - Bewoners Houdringeweg boos na onrustige jaarwisseling

 

Bewoners van de Houdringeweg in Rotterdam-IJsselmonde gaan een klacht indienen tegen de politie. Ze zijn boos, omdat de Mobiele Eenheid zich rond de jaarwisseling zou hebben misdragen.De ME schoot op oudejaarsavond de brandweer te hulp, zegt de politie. Brandweerlieden zouden zijn gehinderd bij het blussen van een kerstbomenvuur.

Volgens sommige bewoners trad de ME onnodig hard op. ''Er was niks aan hand. En ineens stond de ME in mijn voortuin. Omdat ik niet naar binnen wilde, kreeg ik een klap met een stok'', vertelde een boze bewoonster. Ze zegt een klacht te gaan indienen. Niet alle bewoners herkennen zich in de lezing van de klagers. Volgens een omwonende is het op oudejaarsavond vaak onrustig in de straat: ''Dan staan hier dertig, veertig man. Allemaal jonge gasten. Alcohol, drugs alles'', klaagt hij. 

 Bron: RTV Rijnmond

 

02 januari - WC Beverwaard beleeft veilig jaar zonder overvallen in 2012

Een behoorlijk aantal jaren geleden kwam er een beetje de klad in v.w.b. het ondernemerschap in het WC van de Beverwaard. Zo vertrokken er een aantal ondernemers, zij gingen elders verder. De bakkerij van Richard werd overgenomen door een andere eigenaar, en slagerij van Dijk sloot zijn deuren. Vorig jaar ging helaas het Blokker filiaal ook dicht wat de bewoners erg jammer vonden tot op de dag van vandaag. 

Facelift  

Toch ziet het winkelcentrum er niet slecht uit, want een aatal jaren geleden besloot men de boel eens flink onder handen te nemen. Het gehele gebied kreeg een facelift van jewelste. Winkels werden vergroot, en er werden panden bijgebouwd. De houten luifels moesten plaats maken voor een glazen overkapping. De waterpartij die aanwezig was in de vorm van een laaggelegen singel onder straatniveau werd deels weggewerkt onder een trottoir. 

Sfeer en gezelligheid  

Hoewel de Beverwaard een vrij jonge wijk is heeft het ook altijd wel de zeilen bij moeten zetten omtrent problemen. De overlast van hangjongeren nam in overhand toe, maar daar kwam dus een antwoordt op in de vorm van "veilig ondernemen" in de Beverwaard. Drie jaar heeft men eraan gewerkt samen met gemeente, de verhuurder van de panden, de winkeliers , en politie. Camera systemen houden nu 24 uur per dag het winkelend publiek in de gaten. Eén van de systemen reikt verder dan het winkelgebied, want bij de eerste de beste calamiteit kan men op afstand in alle richtingen van de wijk meekijken. Door de vele overvallen elders de laatste tijd loopt er nu ook fysieke bewaking rond, en je ziet dat dit zich uitbetaald in een prettige sfeer van winkelen. Er zijn zo nu en dan best wel wat jongeren in het gebied, maar in de avonduren kun je er een speld horen vallen. Gezelligheid kan men vinden op de braderie-dagen in het voorjaar en najaar, maar zeker tijdens het Halloweenfeest, want dan loopt bijna de hele Beverwaard uit om dit evenement te vieren samen met de ondernemers. 

Ondernemers welkom  

Ondanks alles zijn er nog een paar units vrij om te ondernemen, en men hoopt deze in de toekomst te kunnen vullen met nieuwe ondernemers. Er zou een grote landelijke ondernemer op komst zijn, maar of hij daadwerkelijk zich gaat vestigen is nog niet bekend. Het lijkt misschien toch niet zo'n slecht idee om hier te vestigen in de Beverwaard, want het betaald parkeren aan de Keizerswaard heeft veel bezoekers weggejaagd, en in deze slechte economische tijden is men daar niet blij mee. Een supermarkt in de Beverwaard heeft zijn omzet flink zien stijgen of dit mede door het betaald parkeren bij Keizerswaard is gekomen valt moeilijk te zeggen, maar de opening op zondag heeft daar zeker aan bijgedragen. Al met al kunnen de winkeliers tevreden terugkijken op een veilig ondernemend 2012.  

 

02 januari - Ombouw BP pomp naar Total benzinepomp begonnen

Foto: Voormalige BP pomp. Foto Beverwaardigheden.nl 

Vorig jaar werd bekend dat de BP benzinepomp naast de Beverwaard aan de Groeninx van Zoelenlaan verkocht was aan Total. Op 17 december werden de pompen voorgoed dichtgedraaid voor haar laatste klanten. Op 2 januari is men begonnen met de ombouw van de pomp. Als alles volgens plan verloopt gaat de pomp weer open op 10 januari. Automobilisten zijn dan weer van harte welkom.

Volgens een uitvoerder blijft de nu aanwezige wasstraat gehanhaafd bij het Total benzinestation naast de Beverwaard. Ook wordt het personeel van BP waarschijnlijk overgenomen door Total. Overigens blijft het Total benzinestation aan de Huniadijk ook gewoon open. Door de komst van de installatie heeft dit geen gevolgen. Even leek daar sprake van te zijn omdat de daaraan gekoppelde showroom van Wimoca is opgeheven en verplaatst is naar de Jacques Duthilweg in Rotterdam. Volgens de beheerder blijft de pomp aan de Huniadijk nog minstens 2 jaar open. De showroom en garageruimte staan nu leeg.

 

01 januari - Brandweer ontzet door ME, op Houdringeweg

Het jaar bleek rustig te verlopen in de Beverwaard, en dat was voorgaande jaren wel eens anders geweest. Inmiddels zijn er een behoorlijk aantal maatregelen genomen om schade te voorkomen. Vrijwel alle winkels hebben rolluiken voor de ramen, en winkels die dat niet hebben voorziet men van houten panelen voor de etalages.

Toch werd het nieuwjaarsfeest verstoord door een incident op de Houdringeweg tijdens een kerstbomenverbranding. Zoals altijd denken de veroorzakers niet na, want tussen woonhuizen is dit gevaarlijk, en ook voor geparkeerde auto's. Toen de spuitgasten vannacht aan de Houdringeweg arriveerde om de brand te blussen werden zij tegengewerkt door de aanwezige mensen die waarschijnlijk de brand hadden aangestoken. Deze waren niet gediend van de brandweermannen dat zij het vuur bluste, en zo ontstond er een grimmige situatie. Ter voorkoming dat het uit de hand dreigde te gaan lopen werd de ME ingezet om de menigte tot kalmte te manen. Of er daadwerkelijk ingegrepen werd is niet bekend. Ook is het niet bekend of er gewonden zijn gevallen tijdens het opstootje dan wel arrestaties zijn verricht.

Merkwaardig is het wel dat het publiek zich toch weer tegen hulpverleners richt na eerdere waarschuwingen om dit niet te doen. Nog vreemder is dat er een youtube filmpje te zien waarop ook een kerstbomenbrand te zien is in de jaarwisseling 1999/2000 ook op de Houdringeweg. De brand die daarop te zien is is enorm, maar als de brandweer ten tonele verschijnt kijken de vermoedelijke veroorzakers lijdzaam toe hoe de brand geblust wordt. Constateren we ruim 10 jaar later dan is er sinds dien veel meer agressie tegen de hulpverleners dan toen. 

 

Gelukkig en voorspoedig 2013

  

 

27 december - Foutparkeerders Beverwaard op de bon

Foto: foutparkeerders in toekomst op de bon. Foto Beverwaardigheden.nl  

De laatste tijd valt het de politie op dat men veelvuldig op plaatsen parkeert waar het niet is toegestaan. Het moet nog steeds wel mogelijk zijn om goederen te laden en te lossen bij de woning, maar het laten staan van de auto's in de nachtelijke uren is taboe en men krijgt daarvoor vanaf nu een bekeuring. Vanaf vorige week is de politie bezig met de controle op de naleving dat dit parkeergedrag, en inmiddels zijn er al bekeuringen uitgeschreven.

Vooral nu een aantal singels tot voetpad zijn aangemerkt zal daar extra op gelet gaan worden. Kort geleden zijn daar een aantal singels tot voetpad bestempeld, en mogen zelfs scooters en brommers daar niet meer rijden. Ook daar zal handhavend tegen worden opgetreden. Fietsers zijn daar nog welkom. Door deze maatregel hoopt men de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

   

19 december - Politie laat wrak staan op parkeerplaats Beverwaard

Foto: Autowrak, P terrein,  Beverwaard. Foto Beverwaardigheden.nl

Vorige week was er nog een grote controle van de politie op de vrachtwagenparkeerplaats aan de Edo Bergsmaweg nabij de RET tramremise aan de Beverwaard. Met aanwezige agenten op de motor werden bestuurders van auto's meegenomen naar de parkeerplaats om daar gecontroleerd te worden door allerlei instanties zoals belastingdienst, en het verkeershandhavingsteam.

Op diezelfde parkeeplaats stond al enige tijd een Mercedes geparkeerd met een uitstraling die deed vermoeden dat deze geen meter meer kon rijden. Er waren deuken, slechte en lekke banden, en een gat in de voorruit aanwezig. Kortom de wagen was rijp voor de sloop. Op de achterzijde was nog een kenteken aanwezig, en volgens gegevens van de Rijksdienst Wegverkeer is de Apk keuring al sinds begin oktober verlopen. Het is dus onbegrijpelijk hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze auto niet afgevoerd is ten tijde van de controle. Hoe de Mercedes daar is gekomen is op zichzelf al een raadsel. Het is ook al eerder opgevallen dat de parkeerplaats een vrijplaats aan het worden is om afval te dumpen.

 

15 december - Beverwaardseweg oogverblindend tijdens regenval

 

De Beverwaardseweg schijnt problemen op te leveren tijdens hevige regenval in combinatie met de verlichting van auto's. Tegemoetkomend autoverkeer krijgt te maken met een behoorlijke weerkaatsing van het wegdek die nog niet zo lang geleden werd vervangen.

Anders dan de voorgaande deklaag is de afwezigheid van een ruwere toplaag die de weerkaatsing tegenhield. Het vervangen van het nieuwe asfalt was noodzakelijk omdat de eerder vernieuwde laag die sinds begin 2011 aangebracht was, problemen veroorzaakte met loslatend asfalt.   

 

15 december - Jyoti meditatiecursus voor beginners, 2013

In het nieuwe jaar starten er weer twee nieuwe meditatiecurssen namelijk:
Op donderdagochtend 3 januari van 9:30 tot 11:00 uur en maandagavond 7 januari van 19:30 tot 21:00 uur.


De cursus is geheel gratis, inclusief cursusboek en bestaat uit 8 lessen van anderhalf uur. Het is een inleidende, eenvoudige vorm van meditatie die kan worden beoefend door iedereen ongeacht geloofsovertuiging of leeftijd. Deze methode zorgt ervoor dat men vertrouwd raakt met het meditatieproces. Tijdens het proces van meditatie verplaatsen wij de aandacht van de buitenwereld naar de innerlijke gebieden. Hierbij focussen we de aandacht op het eenvoudige of derde oog dat zich tussen en achter de beide wenkbrauwen bevindt.

Daarnaast kunnen cursisten en/of oud-cursisten terecht in het meditatie-centrum voor meditatie onder begeleiding op: woensdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur.
Informatie/aanmelden bij:

Rob van Wingerden, Mobiel: 06-34276155

 

13 december - Voetpad aangelegd bij Oude Watering

Foto: nieuw voetpad aan de Oude Watering. Foto Beverwaardigheden.nl

Sinds kort is er een voetpad aangelegd van circa 30 meter tussen de Westerflierstraat en de Schaesbergstraat. Het gaat hier om het stukje openbare weg die deze twee straten aan elkaar verbindt. De voetgangers moesten hier letterlijk over de rijbaan lopen. 

Nu heeft de deelgemeente IJsselmonde een voetpad laten aanleggen van ongeveer 2 meter breed. De beide zijde zijn voorzien van een gelijkvloerse niveau ligging met die van de rijbaan, zodat roelstoelers er ook gebruik van kunnen maken. Daarnaast is het trottoir afgeschermd tegen het parkeren van auto's d.m.v. betonnen blokken. 

  

10 december - Kerstactie "Burgers voor Beverwaard" overtreft verwachting

Foto: Burgers voor Beverwaard groep. Foto Beverwaardigheden.nl 

Voor de aftrap van de actie stond een kelder al vol met giften. Kersverse portefeuillehouder doet namens de deelgemeente ook mee. 
 

Verwachting

De Burgers voor Beverwaard wisten tot vandaag niet waar zij aan begonnen waren. Voordat de portefeuillehouder namens de deelgemeente IJsselmonde Dhr. Sven de Lange de aftrap had gegeven voor de kerstinzamelactie stond een ruimte in het wijkgebouw "de Focus" al vol met giften. 

Aftrap kerstactie

Voordat de actie in gang werd gezet was er eerst nog een toespraak door de Burgers van Beverwaard, en werd al gerefereerd aan het kleine succes wat behaald was door de vele aanwezige goederen die op de tafels aanwezig was. De bestemming zal zeker een weg vinden naar de mensen die het nodig hebben. Namens de deelgemeente werd door de portefeuillehouder ook nog een doos vol met goederen afgeleverd, en stiekem werd er gehoopt dat de actie volgend jaar een vervolg zou krijgen.

Sponsoren, en inleveren kan nog

Het lijkt erop of de mensen hun keukenkastjes hebben omgekeerd om te kijken of er nog wat bruikbaars tussen was om te geven. Veelal ging het om producten met een lange houdbaarheidsdatum, zoals blik, en instant foods, maar ook non foodproducten zaten daarbij. De giften kwamen niet alleen van de Beverwaarders zelf, maar ook van sponsoren. Het gezondheidscentrum in de wijk had er ook lucht van gekregen, en deed ook een duit in het zakje. Zelfs werden er producten afgeleverd voor huisdieren.

De inzamelingsactie loopt nog tot en met a.s. vrijdag, 14 december, en inleveren kan dus in "de Focus" aan de, Oude Watering 374, in de Beverwaard. 

 

06 december - Uw auto in conditie tijdens de wintermaanden

Zal u niet overkomen natuurlijk, dat u op een koude winterochtend tot de ontdekking komt dat de sloten van uw auto niet meer reageren omdat ze vast gevroren zitten. U komt dan tot ontdekking dat de slotontdooier nog in het dashboard kastje ligt van uw auto, en ook de ijskrabber.

Er zijn een aantal maatregelen zelf te nemen als de winter in aantocht is. Vaak zijn onderdelen van de auto zoals bijvoorbeeld scharnieren en sloten de dupe van de kou, en het klepje die leidt naar de benzinedop.  Of wat dacht u van de deurrubbers deze gaan vastzitten omdat er vocht aan zit. De eerste winst voor u om dit tegen te gaan is zeer eenvoudig, en moet met regelmaat uitgevoerd worden om zorgeloos de winter door te komen. 

De tips:

- Maak deurrubbers eerst droog, en smeer ze daarna in met zuurvrije vaseline. In de winkel verkrijgbaar in de vorm van een stick. 

- Spuit alle sloten in met een beetje smeerolie, en plak deze af tijdens de winter met een stukje ducktape. Wil het slot dan nog niet open maak dan het puntje van de sleutel warm. Meestal na herhaling schiet het slot open. Vergeet niet het slot van uw kofferruimte in te spuiten, en af te plakken met tape.

- De deurkreuk moet u ook inspuiten, want als deze vast zit kunt u deze niet warm maken. Ga dus ook niet met warm water aan de gang, want uiteindelijk vriest dit weer vast.

- De deurscharnieren en deurvangers moet u ook inspuiten met een paar druppels smeerolie. 

- Vaak vergeet men het klepje dat voor de benzinedop is bevestigd. Bij auto's zijn deze afsluitbaar met een sleutel of van binnen uit te bedienen met een handle. Ook hier weer de tip maak het slot goed schoon, spuit het in en plak er een stukje tape overheen. Voor het inspuiten van dit slot maak alles eerst goed droog inclusief het klepje.

- De handrem is vaak een onderdeel wat problemen geeft. Eigenlijk moet je de handrem maar zo weinig mogelijk doorgaans gebruiken, en zeker niet in de winter, tenzij het niet anders kan. Nu de regenperiode voorbij is kan het geen kwaad om deze even na te laten kijken bij de garagehouder of deze nog goed functioneert. Sneeuw in combinatie met pekel kan voor een grote ellende, en een kostenpost zorgen. Tijdens de sneeuwval, en de kou blijven er vaak grote klompen ijs aan de auto hangen, en zo ook bij het handrem gedeelte. Voordat u het in de gaten heeft staat u in de garage omdat de handrem voor problemen zorgt. Om niet in al te technische details te treden blokkeert de handrem de remschoenen van de auto, en als deze niet meer loskomt door falen van de handrem door bevriezing heeft u een groot probleem. Dus blijf van de handrem af in de winterperiode.

Als u toch even de garage aandoet laat even de accu op sterkte controleren, want in de winter geeft deze veel minder capaciteit. Korte ritten met veel randapparatuur aan in de auto geeft op den duur problemen als de accu al in mindere staat is, en voor u het weet is het te laat en start de auto niet meer.

- U kunt de voor en achterruit afdekken met een scherm dit scheelt een hoop schrapwerk in de ochtend. Er zijn spuitbussen verkrijgbaar om de ramen ijsvrij te maken , maar deze zijn vaak duur en voor de ruitenwissers niet altijd even goed. Trouwens een paar ruitenwissers zijn onontbeerlijk, en in combinatie met de schermen een stuk gemakkelijker. Dit voorkomt het vastvriezen van de wisserbladen op de ramen.

De laatste tip is dat u zorgt voor een goede set banden, en goede verlichting tijdens deze wintermaanden, want zien, en gezien worden is wel zo fijn.

 

01 december - Buurt Bestuurt heeft eigen website

Het Buurt Bestuurt project heeft nu ook een eigen webpagina via de website van de Gemeente Rotterdam. Via de naam www.buurtbestuurt.nl komt u uit op een gezamelijke pagina van de wijken Beverwaard, de Esch, en Schiemond. Vanuit die pagina kunt u een keuze maken naar de drie bovengenoemde wijken.  

De IJsselmondse wijk Beverwaard ligt oostelijk van de A16 en staat daardoor enigszins los van de rest van Rotterdam. Er wonen ruim 12.000 mensen. Het is ruim van opzet, met veel groen, waterpartijen en speelvoorzieningen. De wijk heeft een bloemkoolstructuur: er is een hoofdstronk bestaande uit grote straten en een trambaan die dwars door de wijk loopt. Haaks op die hoofdwegen staan tal van dwarsstraatjes als zijtakken. 

Begin dit jaar is in het deel tussen de Slangenburgweg, de Beverwaardseweg en de Schinnebaan Buurt Bestuurt van start gegaan. Dat blijkt een nuttig en noodzakelijk initiatief. Want hoe graag bewoners er ook wonen, er valt genoeg te verbeteren en aan te pakken. 

Deze Buurt Bestuurt-buurt bestaat grotendeels uit woonerven met eengezinswoningen en maisonettewoningen waar de parkeerdruk hoog is. In het hart ligt een groot servicecomplex voor senioren. Verder ligt er een singel met aan weerszijden voet- en fietspaden. Vooral die fietspaden nodigen helaas uit tot te hard rijden met scooters en brommers. Dat is naast de genoemde parkeerdruk een ander probleem waar de Buurt Bestuurtgroep mee aan de slag is gegaan. Andere problemen die worden aangepakt zijn zwerfvuil en jongerenoverlast. 

Deelnemen aan Buurt Bestuurt betekent dus niet achterover zitten en klagen, maar net als elders in IJsselmonde: aanpakken en doorpakken !!!! 

Bron: www.rotterdam.nl

 

29 november - Beverwaard krijgt geen RET busstalling.

Door de gunning van de busconcessie dit voorjaar aan de RET zijn er een aantal veranderingen gaande in het vestigingsbeleid t.a.v. de busstallingen. Door het samen gaan van RET en QBuzz was men voornemens om de stalling van de QBuzz te verplaatsen vanuit Ridderkerk naar de Beverwaard. Hiervoor zou het parkeerterrein voor evenementen aangewend moeten worden die naast de tramremise van de RET ligt.

Nu blijkt dat de komst van de stalling niet doorgaat, en welke redenen hieraan ten grondslag liggen is onduidelijk. Bronnen binnen de RET melden dat de vertraging zou liggen aan het vergunningen stelsel, maar dat ook onlangs het contract op Ridderkerk met zeven jaar verlengd is. Deze jaren zijn gelijk aan de verleende concessie duur van de bus aan de RET. Aan de zijde van de gemeente moest er nog op bepaalde beleid nader onderzoek verricht worden. Het zou ook nog kunnen zijn dat men niet van dit parkeerterrein af wil omdat deze in de toekomst grote waarde kan hebben voor de parkeerproblematiek rond de nieuw te bouwen Kuip. Op dit moment wordt het terrein ook al gebruikt door wedstrijd evenementen van de KNVB, zoals interland, en de nationale beker wedstrijd. Ook het CHIO evenement maakt gebruikt van het parkeerterrein welke 1500 parkeervakken groot is . 

 

25 november - Burgers voor Beverwaard houdt kerstinzamelactie voor de armen 

ROTTERDAM - De Bvb-groep uit Beverwaard houdt een inzameling om kerstpakketten samen te stellen voor de armen. Start maandag 10 december.
 

Enthousiaste groep burgers

Een aantal jaren geleden waren er een aantal enthousiaste bewoners in IJsselmonde die de Burgers voor Beverwaard oprichtte. Zij vonden dat de leefbaarheid in de wijken maar vooral Beverwaard beter kon, maar zij vonden ook dat deze wijk te veel bekritiseerd werd in de media. Nagenoeg bestaat de groep uit burgers uit alle lagen van de bevolking, zowel autochtoon als allochtoon.

Aandacht 

Om de groep bekend te maken in de wijk werd er een luidde optocht gelopen, en werd er een videoclip gepresenteerd. Daarnaast probeert men op diverse terreinen aandacht te vragen. Nu vraagt men dus aandacht voor hun kerstactie die bedoeld is om de armen onder ons een steuntje in de rug te geven met Kerst.

Kerstinzamelactie

Op maandag 10 december start de inzamelactie i.s.m. de welzijnaanbieder PIT010 in het wijkgebouw "de Focus". De Beverwaardgroep hoopt dan allerlei verpakte artikelen in te zamelen. Ook als er ergens nog kerstdecoratie over is die niet meer wordt gebruikt is deze van harte welkom.

Ondersteuning initiatief

Dat de inzamelactie niet zomaar een loze kreet is valt op te maken van bedrijven die dit initiatief ondersteunen, maar ook particulieren. Een behoorlijk aantal winkeliers van grote naamsbekendheid die gevestigd zijn in de Beverwaard doen hier aan mee. Het mooiste nieuws kwam van een landelijke webwinkel, zij staan een bruto procentueel bedrag af als u een cadeauartikel besteld via hun website.

U kunt uw giften kwijt vanaf maandag 10 december om 16:30, in wijkgebouw de Focus, aan de Oude Watering 324, te Beverwaard.  

 

25 november - Wilgen worden gekapt aan Dijkje en Oude Watering

Foto: zieke bomen Dijkje. Foto Beverwaardigheden.nl

Vergunning

De gemeente is voornemens om zeven zieke Wilgen aan het Dijkje, en de Oude Watering in de wijk te kappen. Inmiddels is er een vergunning uitgegeven om de bomen te vellen, er kan nog wel bezwaar hier tegen aan getekend worden, maar gezien de staat van de bomen lijkt dat niet zinvol.

Watermerkziekte geconstateerd

Watermerkziekte is een wijd verspreide, besmettelijke plantenziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, en vooral bij wilgen voorkomt. De bomen geraken door de ziekte verzwakt en oude takken sterven langzaam af. De hoge bomen vormen een gevaar voor de omgeving en worden daarom geknot. Na het knotten gaan de kronen weer uitlopen, en in de nieuwe jonge takken blijft watermerkziekte vaak achterwege. Door de bomen steeds te blijven knotten worden de bomen voor langere tijd behouden. Door een goed beheer van de wilgen wordt de ziekte onder controle gehouden en loopt het wilgenbestand geen gevaar. Wilgen zijn bijzonder levenskrachtig. Toch steek de ziekte ook vaak de kop weer op zoals te zien is aan de Wilgen die op eerder genoemde locaties staan.

Herplantplan

Hoewel de gemeente eerder getracht heeft om de bomen te redden door deze te knotten is de ziekte niet verdwenen. De bomen hebben hun schors verloren, en er blijft niets anders over om deze te kappen. Wel is er een herplantplan aan vast gekoppeld, want er komen tien bomen voor terug van de tweede grootte. Waarschijnlijk gaan de bomen volgend jaar gekapt worden als er geen bezwaar is ingediend, wat overigens niet te verwachten is.  

  

24 november - 1500 kg vuurwerk in beslag genomen bij Onsteinpad

Foto: Onsteinpad. Google maps 

De politie heeft in Dordrecht en Rotterdam zaterdagmiddag 3300 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er zijn vier verdachten aangehouden. Na een tip volgde de douane het transport van het vuurwerk in twee busjes vanaf Moerdijk. In Dordrecht werd één van de busjes stilgezet. Hierin werd 1800 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. 

Het tweede busje reed door richting Rotterdam. Dit voertuig werd teruggevonden bij het Onsteinpad in de Beverwaard. Daar was een aantal personen bezig het busje uit te laden. Hierbij werd nog eens 1500 kilo aangetroffen. Het illegale vuurwerk is afkomstig uit Polen. In Rotterdam werden drie van de vier verdachten aangehouden. De vierde arrestatie was de bestuurder van het busje dat in Dordrecht was stil gezet. Het is niet de eerste keer dat er vuurwerk in beslag wordt genomen, want op 30 december 2010 vonden controlerende agenten 188 kilo vuurwerk in een schuurtje aan de Alerdincksingel.

Bron: RTV Rijnmond

  

24 november - Mistige intocht Sinterklaas op IJsselmondsehoofd

 Foto: Aankomst Sinterklaas, IJsselmondsehoofd. Foto Beverwaardigheden.nl

ROTTERDAM - Mist was zaterdagochtend de spelbreker voor vele kinderen van IJsselmonde tijdens de intocht van Sinterklaas. 

 

Dichte mist

Tientallen kinderoogjes tuurden minuten lang zachterdagochtend over het water van de Maas nabij de van Brienenoordbrug op zoek naar de boot van Sinterklaas, en zijn Pieten. Zoals elk jaar legt de boot aan bij het IJsselmondsehoofd, maar door de dichte mist was er weinig zicht over het water.

Muziek Piet

Om de kinderen van IJsselmonde alvast in stemming te brengen had Sinterklaas een muziek Piet voorruit gestuurd. Deze bracht samen met de kinderen sinterklaas liedjes ten gehore. Dit moest ook wel wat de boot was door de mist vertraagd.

Stoomfluit

Mist, of geen mist, maar de Sint was goed voorbereid om zijn aankomst aan te kondigen. Met een paar flinke ontladingen stoom vanaf de oude stoomboot die aan de kade vanaf het IJsselmondehoofd goed te horen was, werd zijn aankomst aangekondigd. Plotsklaps dook daar dan eindelijk de boot uit de dichte mist op met Sinterklaas, en zijn Pieten aan dek. Toen hij voet aan de wal zette werd hij door de kinderen van IJsselmonde, en deelgemeente voorzitter Luuk Wilson welkom geheten. 

 

 

22 november - Super Hoogvliet getroffen door storingen

Foto: Tijdelijke ingang super Hoogvliet. Foto beverwaardigheden.nl

Vorige week was er een storing bij de super Hoogvliet, die betrof toen de pinautomaten. Een paar dagen lang kon er alleen met contant geld afgerekend worden voor de boodschappen. Vanochtend vroeg was er weer een storing aan de rolluiken die de winkel afschermd als deze gesloten is. Winkelend publiek kon alsnog naar binnen. Personeel verwezen de klanten vanaf de voorkant naar de achterkant van de winkel, en via een laad en losdeur konden zij daar naar binnen. Om 9.15 uur was het probleem verholpen met de rolluiken.

 

19 november - Valse briefjes van € 20 euro in omloop 

Sinds enkele dagen zijn eer weer valse munters actief in Rotterdam en omstreken. Deze lui geven valse briefjes van €20,= uit. Tot nu toe zijn er gevallen bekend van opgelichte buschauffeurs, maar of zij ook actief zijn in de detailhandel is goed mogelijk. Alhoewel daar nog geen signalen via de media van bekend is. Veelal gebruiken de winkels een special lampje om het papiergeld te controleren aan de kassa. Via de zoekmachine van google blijkt dat er ook valse €50 euro biljetten in de omloop zijn.

De buschauffeurs van de RET zijn nu goed voorbereid de weg op, want via een speciale pen die zij in het bezit hebben kunnen zij met één streep de echtheid van het biljet controleren. Bij twijfel kan ook nog op het oog worden gecontroleerd, want de specifieke kenmerken zijn herkenbaar. Zo is er een ribbelsysteem op het biljet aanwezig. Houdt men het biljet tegen het ligt dan zijn er verschillende kenmerken aanwezig zoals een watermerk, een vertikale streep met daarin het getal 20, en het getal 20 welke in één van de hoeken op het biljet aanwezig is moet tegen het licht in tot één geheel vormen. Ook moet de zilverenstrip aanwezig zijn met daarop verwerkt een hologram. De laatste test die men dan nog kan doen is het biljet om de vinger te wikkelen, en met een zwaai over een wit papier te vegen. Als het goed is geeft deze de kleur af van het biljet.     

 

15 november - Speeltuintje Walborgpad, vernieuwd

Foto: Speeltuintje Walborgpad. Foto Beverwaardigheden.nl

Men is al enkele dagen bezig in het speeltuintje aan het Walborgpad. Dit speeltuintje was nog met verouderde speelmateriaal uitgerust, en het werd dus tijd voor een grondige vernieuwing van deze speeltoestellen. Volgens de gemeentewerken rotterdam stond dit speeltuintje op de nominatie voor projectmatig onderhoud. Dit in het kader van het NUSO onderzoek welke heeft plaatsgevonden. Inmiddels staat er al een behoorlijk grote klim en glijbaan attribuut welke nog niet gereed is voor gebruik. Wat er met de overige ruimte gaat gebeuren is niet bekend. Later meer....  

 

15 november - Fleurrijk heet nu Selina's bloemenhuis

Foto: Selina's bloemenhuis. Foto Beverwaardigheden.nl

Afgelopen woensdag opende een vernieuwde bloemenzaak "Selina's bloemenhuis haar deuren aan de Oude Watering in het winkelcentrum van de Beverwaard. Het pand was al voorzien van een bloemen en plantantenzaak, maar kort geleden stond er op de deur te lezen dat er een opheffings uitverkoop was. Niet kort daarna bleek dat er toch weer een bloemenzaak terug zou keren, en deze opende haar deuren dus op 13 november. Niet alleen voor een plant of een bos bloemen kunt u daar terecht, maar ook voor decoratie voor de aanstaande kerstdagen. 

 

15 november - Slachtofferhulp Nederland luidt noodklok

Wat doet Slachtofferhulp Nederland

Deze week stond er een artikel in een rotterdamse krant dat Slachtofferhulp Rotterdam Rijnmond de noodklok luidde. Zij konden het werk niet meer aan om alle slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of een verkeersongeval hulp te bieden. Deze organisatie krijgt financiële ondersteuning van Ministerie van Justitie en Veiligheid, en daarnaast worden ze ook nog via Fonds Slachtofferhulp voorzien van een financiële bijdrage. Hiermee werft, en leidt men nieuwe vrijwilligers op voor Slachtofferhulp Nederland.

Sluiting kantoor IJsselmonde

Waarschijnlijk zijn in de vorige kabinetsperiode besluiten genomen om op deze dienst te bezuinigen. Net nu het hard nodig is wordt het kantoor aan de Guldenerwaard gesloten per 29 november 2012. Juist nu moeten mensen aan kunnen kloppen in een deelgemeente bij slachtofferhulp. De cijfers wijzen uit dat er een toename is in Rotterdam, maar waarschijnlijk in onze deelgemeente gaat het om misdrijven op allerlei gebieden zoals, berovingen op straat, woning/winkelovervallen en huiselijk geweld. Van deze laatste is al langer bekend dat dit aantal erg hoog is in IJsselmonde. 

Stijging incidenten

Slachtofferhulp Rijnmond luidt niet voor niets de noodklok, want de stijging is enorm in aantallen qua incidenten. Zo stond de teller nog in 2008 op 101.171 hulp verzoeken, maar in 2010 zien we de hulp verzoeken enorm stijgen naar 123.201. Daarbij moet nog aangetekend worden dat deze cijfers nog veel hoger kunnen zijn, want niet iedereen maakt gebruik van hulp, en zuivere getallen zijn alleen bij de politie bekend. Ook is het niet bekend op wel onderdeel de meeste hulp naar toe gaat. Er is natuurlijk een verklaring voor de stijging van deze cijfers, je kan geen krant open slaan of er is wel ergens een misdrijf in rotterdam.

Geen subjectief gevoel bij bewoners

Na het uitkomen van de Veiligheidsindex van 2012 was er nauwelijks nog verontwaardiging onder sommige bewoners van IJsselmonde. Het subjectieve veiligheidsgevoel voert de boventoon aldus een aantal personen binnen de deelgemeente. Dit gevoel moet aan gewerkt worden, en zelfs de gemeenteraad van Rotterdam deelt deze mening. Kijken wij naar het afgelopen jaar dan valt er te constateren dat de situatie alleen maar verergerd is. Wordt dus vervolgd.

 

15 november - Bever voor inbreker aangezien

Een bever heeft in de nacht van woensdag op donderdag voor aardig wat commotie gezorgd in Almere. De hulpdiensten rukten massaal uit, omdat agenten het zwemmende beest aanzagen voor een vluchtende inbreker. 

Volgens een politiewoordvoerder reageerden de agenten op een inbraakmelding bij een bedrijf en hoorden ze eenmaal ter plaatse een plons. Een van hen meende bovendien een hoofd in het water te zien. Zowel de brandweer als een politiehelikopter werden opgetrommeld om de 'inbreker' boven water te krijgen. Pas na de inzet van een infraroodcamera werd duidelijk dat er geen jacht werd gemaakt op een insluiper, maar op een 'flink uit de kluiten gewassen bever'.

Wie er wel achter de inbraakpoging zat, is nog onduidelijk. De zoektocht leverde geen arrestaties op.

Bron: AD.nl 

 

15 november - Nieuwe voetpaden Beverwaard, scooters niet meer welkom 

Foto: Beverwaardigheden.nl

Deelgemeente IJsselmonde maakt korte metten met razende scooters op een aantal paden in de Beverwaard. Een aantal van hen zijn nu aangewezen als een voetgangersgebied.
 

Klachten van bewoners 

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde maakte in maart van dit jaar bekend dat zij op basis van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de status van een aantal paden in de Beverwaard wilden gaan veranderen. De paden liggen aangrenzend aan de woonhuizen, en dit leverde gevaar op voor de bewoners als de scooters met hoge snelheid voorbij raasden. Hierop kwamen klachten binnen bij de deelgemeente. De deelgemeente heeft toen de zaak in onderzoek genomen, en zag toen aanleiding om via wetgeving om de paden te veranderen in voetgangersgebieden.  

Bezwaar

Toch kon de gemeente nog niet over gaan tot het uitvoeren van het plan, want er was bezwaar aangetekend tegen het voorgenomen besluit van de deelgemeente. Uiteindelijk is het bezwaar niet gehonoreerd door de commissie, en zo kon men over gaan tot uitvoering van het besluit. 

Aangewezen voetgangersgebieden, en handhaving

Inmiddels zijn de paden langs de Molecatensingel, Alerdincksingel, Loevesteinsingel, Rhijnauwensingel en Nemelaersingel een voetgangersgebied geworden. Medewerkers van de gemeente hebben afgelopen week de borden vervangen (zie foto). Duidelijk te zien is dat de bovengenoemde paden een voetgangersgebied is met een onderbord daarbij geplaatst dat fietsers wel zijn toegestaan. De parkeerplaatsen die aanwezig zijn op sommige paden blijven gehandhaafd.